Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Ιωαννίνων

FM
88.2 Ρ/Σ Ιωαννίνων [Λιγκιάδες]

90.0 ΕΡΑ Σπορ [Κατάρα]
97.8 ΝΕΤ [Λιγκιάδες]
99.8 Δεύτερο Πρόγραμμα [Λιγκιάδες]
102.1 Ρ/Σ Ιωαννίνων [Μανωλιασα]
103.3 Τρίτο Πρόγραμμα [Λιγκιάδες]
106.1 ΕΡΑ Σπορ [Λιγκιάδες]

MW
765 Ρ/Σ Ιωαννίνων [Ιωάννινα]

Δεν υπάρχουν σχόλια: