Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Ηρακλείου

FM
91.3 Τρίτο Πρόγραμμα [Ρογδιά]

93.9 ΕΡΑ - Σπορ [Ρογδιά]
94.4 ΝΕΤ [Αχεντριάς]
96.4 Δεύτερο Πρόγραμμα [Αχεντριάς]
97.5 Ρ/Σ Ηρακλείου [Ρογδιά]
99.2 Δεύτερο Πρόγραμμα [Ρογδιά]
103.6 Ρ/Σ Ηρακλείου [Αχεντριάς]
104.8 ΝΕΤ [Ρογδιά]

MW
954 Ρ/Σ Ηρακλείου [Αμμουδάρα Ηρακλείου]

Δεν υπάρχουν σχόλια: