Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Σάμου

87.7 Δεύτερο Πρόγραμμα [Πλάτανος]
89.1 Ρ/Σ Αιγαίου [Ικαρία]
89.7 Ρ/Σ Αιγαίου [Βαθύ]
91.7 Ρ/Σ Αιγαίου [Πλάτανος]
104.8 Δεύτερο Πρόγραμμα [Μπουρνιάς Σπαθαραίοι]
106.8 ΕΡΑ Σπορ [Μπουρνιάς Σπαθαραίοι]

Δεν υπάρχουν σχόλια: