Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Θεσσαλονίκης

FM
88.0 ΝΕΤ [Χορτιάτης]

90.0 Δεύτερο Πρόγραμμα [Χορτιάτης]
92.0 Τρίτο Πρόγραμμα [Χορτιάτης]
93.9 ΕΡΑ Σπορ [Χορτιάτης]
95.8 Ρ/Σ Μακεδονίας 2ο Πρόγραμμα [Χορτιάτης]
102.0 Ρ/Σ Μακεδονίας 1ο Πρόγραμμα [Χορτιάτης]

MW
792
ΕΡΑ Σπορ [Μάλγαρα Θεσσαλονίκης]
1044 Ρ/Σ Μακεδονίας 1ο Πρόγραμμα [Περαία Θεσσαλονίκης]
1179 Ρ/Σ Μακεδονίας 2ο Πρόγραμμα [Μάλγαρα Θεσσαλονίκης]

Δεν υπάρχουν σχόλια: