Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Έβρου

FM
88.1 Τρίτο Πρόγραμμα [Πυθειο]

89.4 ΕΡΑ - Σπορ [Πυθειο]
89.8 ΝΕΤ [Λευκίμη]
91.8 Δεύτερο Πρόγραμμα [Λευκίμη]
93.8 Δεύτερο Πρόγραμμα [Πυθειο]
98.1 Ρ/Σ Κομοτηνής [Πλάκα]
98.9 ΝΕΤ [Πυθειο]
101.0 Ρ/Σ Ορεστιάδας [Πυθειο]
103.5 Ρ/Σ Ορεστιάδας [Λευκίμη]

MW
1080
Ρ/Σ Ορεστιάδας [Ορεστιάδα]

Δεν υπάρχουν σχόλια: