Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Καβάλας

FM
89.2 ΝΕΤ [Παγγαίο]

91.2 Δεύτερο Πρόγραμμα [Παγγαίο]
95.1 Δεύτερο Πρόγραμμα [Θάσος]
96.3 Ρ/Σ Καβάλας [Βασιλάκι]
97.5 Τρίτο Πρόγραμμα [Παγγαίο]
100.8 Ρ/Σ Μακεδονίας 1ο Πρόγραμμα [Θάσος]
104.7 ΕΡΑ Σπορ [Θάσος]
106.7 Ρ/Σ Καβάλας [Θάσος]
107.3 ΕΡΑ Σπορ [Παγγαίο]

MW
1602 Ρ/Σ Καβάλας [Καβάλα]

Δεν υπάρχουν σχόλια: