Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Κοζάνης

FM
100.2 Ρ/Σ Κοζάνης [Καστανιά]

103.6 Δεύτερο Πρόγραμμα [Καστανιά]
105.6 ΕΡΑ Σπορ [Καστανιά]

MW
1602 Ρ/Σ Κοζάνης [Κοζάνη]

Δεν υπάρχουν σχόλια: