Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Νομός Μαγνησίας

FM
92.8 ΝΕΤ [Πήλειο]

94.8 Δεύτερο Πρόγραμμα [Πήλειο]
96.8 Τρίτο Πρόγραμμα [Πήλειο]
100.7 Ρ/Σ Βόλου [Σωρός]
101.2 Ρ/Σ Βόλου [Πήλειο]
107.1 ΕΡΑ Σπορ [Πήλειο]

MW
1485 Ρ/Σ Βόλου [Βόλος]

Δεν υπάρχουν σχόλια: