Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΕΡΤ στην Ελλάδα

Σε αυτό εδώ το blog καταγράφουμε όλα τα προγράμματα και τις συχνότητες της ελληνική ραδιοφωνίας και αργότερα και της τηλεόρασης.
Είναι ήδη καταχωρημένες οι συχνότητες FM και MW της ΕΡΑ ανά νομό, και οι συχνότητες ανά σταθμό.
[hellastv.blogspot.com]